Produktförteckning:

          Bioniser 2-50 L för pooler upp till 50 m³ (4x8m).

               Bioniser 2-100 L för pooler upp till 100 m³ (7x10m).

    Reservanoder.

                                      Test kit för koppar