Frågor & svar    Hittar du inte svar på det du undrar över, så hittar du kontaktuppgifter här

Hur gör jag för att gå över från klor till Bioniser?

Hur gör jag för att gå över från Baquacil till Bioniser?

Hur gör jag för att gå över till Bioniser om jag har saltgenerator?

Vilka värden bör mitt poolvatten ha?

Är det inte farligt med koppar och silver i vattnet?

Hur lång tid tar det innan poolen är skyddad av Bionisern?

Vilka flockningsmedel kan jag använda?

Vad behöver jag för monteringen?

Vilken dimension är det på T-röret som anoderna är monterade i?

Hur länge räcker anoderna?

Hur mycket el drar Bionisern?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:

Det rekommenderas att man shockar poolen, samt borstar väggar och botten för att bli av med ev. alger. Häll därefter inte i mer klor-produkter. Olöst klor och/eller klorpulver och klortabletter kan skap en "skorpa" på anoderna. Kontrollera värdena så dem är enligt följande: ph 7,0-7,5, kalciumhårdhet 200-250, alkalinitet 80-120, cyanursyra <30 och TDS (Total Dissolved Solids) <700. Justera vid behov. Klorvärdena bör vara så låga som möjligt. Montera Bionisern på returen till poolen, efter filtret. Ställ in den på effekt 80% och joniseringstid 6 tim. Aktivera "boost" funktionen. Mät vattnet en gång om dagen med medföljande test-kit tills nivån ligger mellan 0,5-0,7 ppm. Detta tar normalt 1-3 dagar. Om det är svårt att få upp nivån kan man hälla i 10ml per 10m³ poolvatten av medföljande "startup-joner". När du nått nivån sänker du uteffekten till 40% och tiden till 3 tim. Sen får man fortsätta att mäta nivån och justera tills den håller sig på en jämn nivå genom att ändra uteffekt och/eller tiden för jonisering.   Tillbaka upp

Det rekommenderas att man shockar poolen, samt borstar väggar och botten för att bli av med ev. alger. Häll därefter inte i mer Baquacil-produkter. Kontrollera värdena så dem är enligt följande: ph 7,0-7,5, kalciumhårdhet 200-250, alkalinitet 80-120 och TDS (Total Dissolved Solids) <700. Justera vid behov. Montera Bionisern på returen till poolen, efter filtret. Ställ in den på effekt 80% och joniseringstid 6 tim. Aktivera "boost" funktionen. Mät vattnet en gång om dagen med medföljande test-kit tills nivån ligger mellan 0,5-0,7 ppm. Detta tar normalt 1-3 dagar. Om det är svårt att få upp nivån kan man hälla i 10ml per 10m³ poolvatten av medföljande "startup-joner". När du nått nivån sänker du uteffekten till 40% och tiden till 3 tim. Sen får man fortsätta att mäta nivån och justera tills den håller sig på en jämn nivå genom att ändra uteffekt och/eller tiden för jonisering.   Tillbaka upp

Det rekommenderas att man shockar poolen, samt borstar väggar och botten för att bli av med ev. alger. Stäng därefter av saltgeneratorn. Den kan monteras bort om man inte vill använda den tillsammans med Bionisern. Detta för att köra den på en låg nivå för att "bränna" bort de organiska ämnen som de badande tillför. Kontrollera värdena så dem är enligt följande: ph 7,0-7,5, kalciumhårdhet 200-250, alkalinitet 80-120 och TDS (Total Dissolved Solids) <700. Justera vid behov. Montera Bionisern på returen till poolen, efter filtret. Ställ in den på effekt 80% och joniseringstid 6 tim. Aktivera "boost" funktionen. Mät vattnet en gång om dagen med medföljande test-kit tills nivån ligger mellan 0,5-0,7 ppm. Detta tar normalt 1-3 dagar. Om det är svårt att få upp nivån kan man hälla i 10ml per 10m³ poolvatten av medföljande "startup-joner". När du nått nivån sänker du uteffekten till 40% och tiden till 3 tim. Sen får man fortsätta att mäta nivån och justera tills den håller sig på en jämn nivå genom att ändra uteffekt och/eller tiden för jonisering.   Tillbaka upp

pH bör ligga mellan 7,0 - 7,5, alkaliniteten mellan 80-120, kalciumhårdheten mellan 200-250, tds (Total Dissolved Solids) <700.   Tillbaka upp

Nej, halterna av koppar och silver är lägre än gränsvärdena för dricksvatten. WHO har bekräftat att silver är ofarligt även i höga halter i dricksvatten. Silver är känt som "naturens antibiotika"   Tillbaka upp

Normalt tar det 1-3 dagar. Kan påskyndas genom att ha i medföljande "startup-joner"   Tillbaka upp

Alla flockningsmedel som inte tar bort järn och mineraler går bra att använda. Gäller alla kemikalier du häller i poolen, dem får INTE ta bort mineraler   Tillbaka upp

För att montera Bionisern behöver du lämplig såg (för att kapa returröret till poolen), PVC-lim för att limma dit T-röret (som anoderna sitter i) och lämpliga verktyg/material för att montera centralenheten på väggen (inom 1,5 m från anoderna och ett 220V eluttag)   Tillbaka upp

T-röret har diametern 60 mm, men det följer med adaptrar för 50 mm rör   Tillbaka upp

I Australien räcker dem i ungefär två år, så här i Sverige bör dem räcka 3-4 år eftersom vi vanligtvis bara har (utomhus) poolen igång halva året. Kostnaden för utbyte är 1.900:- så årskostnaden är betydligt lägre än den för en normal kemikalieförbrukning. Och du byter dem enkelt själv på 3 minuter.   Tillbaka upp

Elkostnaden för Bionisern är försumbar, ca 3 kr/vecka   Tillbaka upp